Wanneer bent u wel/niet verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat in detail beschreven in welke situaties uw spullen en/of woning wel en niet verzekerd zijn. Dit geldt voor zowel de inboedel- als woonhuisverzekering.

Hieronder geven we u een overzicht van de meest voorkomende gevallen.

Wanneer wel verzekerd?

Wij vergoeden schade die is veroorzaakt door:

 • Brand, rook, roet, blussen
 • Neerslag (regen, sneeuw, hagel)
 • Bliksem, storm, vorst
 • Water, bijvoorbeeld uit aquarium of waterbed
 • Diefstal en/of beschadiging na inbraak
 • Beroving, afpersing of vandalisme door indringers in uw woning
 • Een voertuig, vaartuig, vliegtuig of heistelling/kraan
 • Een omgevallen boom of afgebroken takken
 • Een niet goed functionerende diepvriezer of koelkast
 • Scherven van gebroken ruiten of vaste wandspiegels

Wanneer niet verzekerd?

Wij vergoeden geen schade die is veroorzaakt door:

 • Kortsluiting
 • Verlies of vermissing
 • Geleidelijke weersinvloeden
 • Dieren (huisdieren, insecten, ongedierte etc.)
 • Slijtage en normaal huishoudelijk gebruik (vlekken, krassen, schrammen etc.)
 • Slecht onderhoud of fouten bij schoonmaak reparatie
 • Neerslag die is binnengekomen door openstaande deuren, ramen of luiken
 • Vochtdoorlating van muren, vloeren, kelders
 • Molest (conflictsituaties, zoals rellen of oorlog)
 • Rampen, zoals atoomkernreacties, vulkaanuitbarsting of aardbeving
 • Wanneer je je woning hebt verhuurd

Let op:
Als uw woning langer dan 3 maanden niet bewoond is, dekt de verzekering niet alles meer. Het huis en de inboedel zijn dan uitsluitend verzekerd tegen de gevolgen van brand, bliksem, ontploffing, storm, hagel, lucht- ruimtevaartuigen of meteoorstenen, aanrijding of aanvaring en het omvallen van heistellingen of kranen.

Neem bij twijfel contact met ons.