Rechtsbijstandverzekering

Soms loopt een conflict zo hoog op, dat u rechtshulp nodig heeft. Als u wordt ontslagen, bijvoorbeeld. Maar ook alledaagse situaties kunnen uit de hand lopen. Onenigheid over een slecht gelegde parketvloer, inkomensverlies nadat u bent aangereden, een meningsverschil met uw buren…

Mocht het ooit zover komen, dan kunt u met onze rechtsbijstandverzekering rekenen op professionele hulp. Voor een advocaat betaalt u al gauw € 200 per uur.

De voordelen van onze rechtsbijstandverzekering

 • Dekking voor Verkeer, Consument en wonen, Werk en Belasting en vermogen;
 • Werelddekking;
 • Geen wachttijd;
 • Dekking voor mediation bij echtscheiding;
 • Dekking voor onvermogende tegenpartij.

Omvang van de dekking

In de polisvoorwaarden leest u waarvoor u bent verzekerd en waarvoor niet. Hebt u bijvoorbeeld een conflict dat ontstaan is vóórdat u deze verzekering bij ons afsloot? Dan krijgt u voor dat conflict geen juridische hulp. Het is belangrijk dat u de polisvoorwaarden goed leest.

Waarvoor bent u verzekerd

Consumeren en wonen
 • Overeenkomsten die u als consument sluit
 • Buren
 • Gemeente of overheid
 • Koop, verkoop, huur, verhuur, bouw en verbouwing van uw woning in Nederland
Pensioen en sociale zekerheid
 • Uw werkgever en/of een uitvoeringsorganisatie over uw pensioen
 • Uw recht op een uitkering op grond van sociale zekerheidswetten
Gezondheid
 • Persoonlijk letsel buiten het verkeer
 • Fouten bij medische behandeling of verzorging
 • Beroepsziekte of bedrijfsongeval
 • Contracten met een arts, medische instelling of zorginstelling
 • Een verzekeringsmaatschappij over een arbeidsongeschiktheids- of ziektekostenverzekering
Personenrecht en ouderschap
 • Uw persoonlijke staat, bijvoorbeeld over uw naam of nationaliteit
 • Erkenning van uw kinderen
 • Erfenissen
Werk
 • Ontslag of reorganisatie, wanneer u en/of uw partner nog werkt
 • Faillissement werkgever
 • Uw recht als ambtenaar
 • Tuchtzaak bij uitoefening van uw werk
Verkeer
 • Schade en persoonlijk letsel in het verkeer
 • Koop, verkoop, onderhoud en reparatie van een motorrijtuig
 • Sleep- of vervoersovereenkomst na pech of ongeluk
 • Verzekering van uw motorrijtuig
Vakantie
 • Vervoer naar en van uw reisbestemming
 • De gehuurde accommodatie
 • Afgesloten reis- of annuleringsverzekering
Belasting en vermogen
 • Beslissing van de Belastingdienst op uw bezwaarschrift
 • Aan- en verkoop van aandelen door erkende instanties
 • Uw vakantiewoning in het buitenland

Verzekeringskaart

De verzekeringskaart maakt in één overzicht duidelijk waar u volgens de polisvoorwaarden wel- en niet voor verzekerd bent.

Bekijk de Rechtsbijstand verzekeringskaart