Doorlopende reisverzekering

Met een reisverzekering bent u verzekerd tegen materiële schade en letselschade die u op vakantie oploopt. Bovendien helpen onze medewerkers u op afstand als er iets aan de hand is, zodat u er niet alleen voor staat. En als het nodig is, zorgen wij voor repatriëring.

De voordelen van onze reisverzekering

 • Onze alarmcentrale is altijd en overal beschikbaar. Waar ter wereld u ook bent.
 • Wij zitten 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar om u te helpen!
 • U krijgt altijd een professional aan de lijn, die Nederlands spreekt en u vakkundig verder helpt.
 • Schadeclaims bij bijvoorbeeld verlies of diefstal handelen wij snel en eerlijk af.
Alle ins & outs? Bekijk de polisvoorwaarden

Polisvoorwaarden doorlopende reisverzekering

Verzekeringskaart

De verzekeringskaart maakt in één overzicht duidelijk waar u volgens de polisvoorwaarden wel- en niet voor verzekerd bent.

Bekijk de Doorlopende Reisverzekeringskaart

Wat is niet verzekerd?

Wij bieden geen hulp en vergoeden geen schade, als die is ontstaan door onderstaande activiteiten.

 • Deelname aan strafbare feiten. Of doordat u veiligheidsvoorschriften hebt overtreden;
 • Opzet, grove schuld of nalatigheid;
 • Deelnemen aan misdaden, ruzies en vechtpartijen;
 • Overmatig gebruik van alcohol of verdovende middelen;
 • Gevaarlijke handelingen (waagstuk) en deelnemen aan expedities;
 • Molest of atoomkernreacties.

Wij bieden ook geen hulp of vergoeding, als u:

 • niet voldoende voorzichtig bent geweest. U moet redelijke maatregelen hebben genomen om de schade te voorkomen;
 • ons opzettelijk onjuiste informatie hebt gegeven bij het afsluiten van de verzekering of bij schade. Hieronder valt ook dat u niet meewerkt met de afhandeling van de schade;
 • belangrijke informatie of wijzigingen niet hebt doorgegeven;
 • de schade op basis van een regeling, wet of een andere verzekering al krijgt vergoed. Of vergoed zou krijgen, als u niet bij ons verzekerd was geweest;
 • de kosten redelijkerwijs kon verwachten.

Afhankelijk van uw keuze voor een reisverzekering zijn er extra uitsluitingen of limieten van toepassing. Bekijk de belangrijkste hier in de Verzekeringskaart van de doorlopende reisverzekering.