Dekkingswijzer: WA of casco?

Welke dekking kunt u het beste kiezen? Is een WA-dekking genoeg, of is het verstandig om uw auto ook casco te verzekeren? Aan de ene kant wilt u natuurlijk goed verzekerd zijn. Aan de andere kant wilt u niet meer premie betalen dan nodig is.

Wat past bij uw situatie?

Wij helpen u graag om de dekking te kiezen die het best bij uw situatie past. Daarbij zijn een aantal zaken van belang, zoals de leeftijd van uw auto en de waarde. En ook hoeveel geld u zelf achter de hand heeft. Is dat genoeg om uw auto te laten repareren of een vervangende auto te kopen?

Hier vindt u per dekking een paar aandachtspunten die u helpen de juiste keuze te maken:

WA AUTOVERZEKERING

Een WA-verzekering is wettelijk verplicht voor iedere auto. U bent hiermee alleen verzekerd voor schade die u toebrengt aan anderen. Schade aan uw eigen auto is dus niet gedekt.

Deze verzekering is vooral geschikt als:

 • Uw auto ouder is dan 10 jaar
 • U geen aflossing of rente betaalt voor uw auto
 • U zelf geld heeft om uw auto te vervangen als deze total loss is of gestolen wordt

WA + BEPERKT CASCO

Met een beperkte cascodekking is ook uw eigen auto verzekerd tegen bepaalde schade. Het gaat dan om schade buiten uw schuld, zoals ruitschade, diefstal en natuurschade (bijvoorbeeld een hagelbui).

Deze verzekering is vooral geschikt als:

 • Uw auto tussen de 6 en 10 jaar is
 • U geen aflossing of rente betaalt voor uw auto
 • U zelf voldoende geld heeft om uw auto te laten herstellen of te vervangen als u zelf schade heeft veroorzaakt

WA + VOLLEDIG CASCO

Met een volledige cascodekking is uw auto ook verzekerd tegen schade die u zelf per ongeluk veroorzaakt. Raakt uw auto beschadigd door een ongeluk, dan kunt u uw auto vakkundig laten repareren. Of u kunt minimaal een vergelijkbare auto ter vervanging kopen als uw auto total loss is.

Deze verzekering is vooral geschikt als:

 • Uw auto jonger is dan 6 jaar
 • U de auto nog aan het afbetalen bent
 • U geen groot financieel risico wilt lopen

De dekkingen op een rijtje

Bij uw keuze voor de dekking voor uw Autoverzekering is het belangrijk waar u voor verzekerd bent én waarvoor juist niet.

WA

Schade aan anderen
Brand
Diefstal
Aanrijding dier
Ruitschade
Natuur (Storm, hagel)
Zelf veroorzaakte schade (ongeluk, parkeerschade)

WA + Beperkt
Casco

Schade aan anderen
Brand
Diefstal
Aanrijding dier
Ruitschade
Natuur (Storm, hagel)
Zelf veroorzaakte schade (ongeluk, parkeerschade)

WA + Volledig
Casco

Schade aan anderen
Brand
Diefstal
Aanrijding dier
Ruitschade
Natuur (Storm, hagel)
Zelf veroorzaakte schade (ongeluk, parkeerschade)

Bekijk de polisvoorwaarden voor een compleet en gedetailleerd overzicht van alle dekkingen

Wat is niet verzekerd?

Niet verzekerd is schade ontstaan:

 • terwijl de bestuurder niet rijbevoegd is. Bijvoorbeeld: geen geldig rijbewijs of ontzegging van de rijbevoegdheid. Een bestuurder is ook niet rijbevoegd als deze onder invloed is van alcohol, drugs of medicijnen. U bent ook niet verzekerd als de bestuurder weigert mee te werken aan een adem- of urinetest of bloedproef;
 • doordat u uw auto gebruikt voor wedstrijden en training voor wedstrijden;
 • tijdens verhuur, rijles, leasing of gebruik voor vervoer tegen betaling (met uitzondering van carpooling);
 • doordat u opzettelijk of door roekeloosheid schade heeft veroorzaakt of als dit met uw toestemming is gebeurd;
 • doordat u uw auto (tijdelijk) niet kunt gebruiken;
 • door een inbeslagname van uw auto.

Wij vergoeden niet:

 • schade aan losse accessoires zoals cd’s, dvd’s, mobiele telefoon etc. (ook niet bij diefstal en verlies);
 • als uw auto exclusief btw verzekerd is, de btw.

Ook bent u niet verzekerd voor schade:

 • die u oploopt voordat uw verzekering is ingegaan;
 • die u oploopt als uw auto langer dan drie maanden aaneengesloten buiten Nederland is;
 • die het gevolg is van bijzondere afspraken. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over garanties of boetes;
 • die al wordt vergoed op basis van een wet of een andere verzekering.

Ten slotte geven wij geen dekking als:

 • u ons opzettelijk onjuiste informatie heeft gegeven bij de start van uw verzekering of bij schade;
 • u belangrijke informatie of wijzigingen niet heeft doorgegeven;
 • u na schade niet meewerkt;
 • uw schade is veroorzaakt door molest of atoomkernreacties.

Ook op de hoofddekkingen is niet alles verzekerd. Bekijk hieronder het overzicht per dekking.

Wat is niet verzekerd

WA dekking
 • Schade aan uw eigen auto en de hieraan gekoppelde aanhanger (zoals een caravan);
 • Schade aan de bestuurder of zijn/haar spullen;
 • Schade veroorzaakt door een bestuurder die geen toestemming had om met uw auto te rijden;
 • Schade aan lading die met uw auto vervoerd werd.
Beperkt casco
 • Schade door bevriezen;
 • Schade aan banden;
 • Diefstal, als uw auto niet op slot stond of de sleutels (keycards) in de auto lagen;
 • Diefstal van mobiele apparatuur;
 • Diefstal als uw auto niet voldoet aan onze beveiligingseisen.

Welke dit zijn, ziet u op uw polisblad.

 • Krassen of schrammen;
 • Slijtage;
 • Onvoldoende onderhoud of schade als gevolg daarvan;
 • Mechanische storing of schade als gevolg daarvan;
 • Een eigen gebrek van de auto of schade als gevolg daarvan.
Volledig casco
 • Schade door bevriezen;
 • Schade aan banden;
 • Een eigen gebrek van de auto;
 • Schade ontstaan doordat de auto niet op slot stond of de sleutels (keycards) erin lagen;
 • Mechanische storing;
 • Mobiele apparatuur;
 • Diefstal (of poging daartoe) als uw auto niet voldoet aan onze beveiligingseisen. Welke dit zijn, ziet u op uw polisblad;
 • Slijtage;
 • Onvoldoende onderhoud of schade als gevolg daarvan.