Ongevallenverzekering

Een ongeluk kan iedereen overkomen… In het verkeer, maar ook op het werk, op school of gewoon thuis. En natuurlijk gaat u niet direct van het ergste uit, maar er is altijd een risico dat u blijvend letsel overhoudt of nog erger.

In dat geval is het leed al groot genoeg. Maar daar komt vaak nog financieel leed bovenop. Want als u invalide raakt, brengt dat flinke extra kosten met zich mee. Een ongevallenverzekering kan het leed zelf niet wegnemen, maar verlicht wel de financiële gevolgen.

Voorkom financieel leed
Met onze ongevallenverzekering krijgt u bij blijvend letsel een eenmalige uitkering. Daarmee kunt u de onverwachte extra kosten (deels) opvangen. Als u door het ongeluk overlijdt, krijgen uw nabestaanden een uitkering.

U bent al verzekerd voor € 2,- per maand.

Wat is niet verzekerd?

Niet verzekerd zijn ongevallen die de verzekerde zijn overkomen:
 • Door opzet of grove schuld;
 • Bij vechtpartijen;
 • Bij zelfmoord;
 • Door ziekte of door geneeskundige behandeling;
 • Door het plegen van of de deelneming aan een misdrijf of een poging daartoe;
 • Door gebruik van alcohol, of door geneesmiddelen, verdovende, slaap-, opwekkende of soortgelijke middelen,
  waaronder soft- en harddrugs;
 • Bij deelname aan of de voorbereiding tot snelheids-, record-, prestatie- en betrouwbaarheidswedstrijden met
  motorrijtuigen en motorvaartuigen.

Doelgroepbeschrijving van onze Particuliere Verzekeringen

Wilt u eenvoudig controleren of een product voor u geschikt is? Raadpleeg dan hier de doelgroep beschrijving​. Per product staat beschreven voor wie het product bedoeld is.

Verzekeringskaart

De verzekeringskaart maakt in één overzicht duidelijk waar u volgens de polisvoorwaarden wel- en niet voor verzekerd bent.

Bekijk de Ongevallen verzekeringskaart