Annuleringsverzekering

U heeft een vakantie geboekt, maar dan gebeurt er iets waardoor de vakantie niet door kan gaan. U wordt langdurig ziek, bijvoorbeeld. Of vlak voor vertrek gebeurt er iets met een gezinslid. Dat is natuurlijk ontzettend vervelend. En… kunt u nu fluiten naar uw geld?

Met een annuleringsverzekering voorkomt u dat u de reissom volledig kwijt bent. Afhankelijk van de omstandigheden en welke variant u kiest, vergoeden wij de volledige reissom of een deel ervan. Bovendien bent u ook verzekerd als er tijdens uw vakantie iets gebeurt waardoor u de reis moet afbreken.

Hebt u vragen over het coronavirus en de dekking voor uw reis- en annuleringsverzekering? Lees meer informatie op onze speciale pagina.

De voordelen van onze annuleringsverzekering


Wilt u de volledige reissom verzekeren? Of liever slechts een deel, zodat u een lagere premie heeft? De keuze is aan u!
U kunt samengestelde reizen meeverzekeren
U bent ook verzekerd bij vertraging

Verzekeringskaart

De verzekeringskaart maakt in één overzicht duidelijk waar u volgens de polisvoorwaarden wel- en niet voor verzekerd bent.

Bekijk de annuleringsverzekeringskaart

Wat is niet verzekerd?

Wij bieden geen hulp en vergoeden geen schade, als die is ontstaan door onderstaande activiteiten.

 • Deelname aan strafbare feiten. Of doordat u veiligheidsvoorschriften hebt overtreden;
 • Opzet, grove schuld of nalatigheid;
 • Deelnemen aan misdaden, ruzies en vechtpartijen;
 • Overmatig gebruik van alcohol of verdovende middelen;
 • Gevaarlijke handelingen (waagstuk) en deelnemen aan expedities;
 • Molest of atoomkernreacties.

Wij bieden ook geen hulp of vergoeding, als u:

 • niet voldoende voorzichtig bent geweest. U moet redelijke maatregelen hebben genomen om de schade te voorkomen;
 • ons opzettelijk onjuiste informatie hebt gegeven bij het afsluiten van de verzekering of bij schade. Hieronder valt ook dat u niet meewerkt met de afhandeling van de schade;
 • belangrijke informatie of wijzigingen niet hebt doorgegeven;
 • de schade op basis van een regeling, wet of een andere verzekering al krijgt vergoed. Of vergoed zou krijgen, als u niet bij ons verzekerd was geweest;
 • de kosten redelijkerwijs kon verwachten.

Afhankelijk van uw keuze voor een annuleringsverzekering zijn er extra uitsluitingen of limieten van toepassing. Bekijk de belangrijkste hier in de Verzekeringskaart van de doorlopende annuleringsverzekering.