Ongevallen overlijdensverzekering

Met de Ongevallen overlijdensverzekering van Your Benefits regelt u een bedrag voor uw nabestaanden. Overlijdt de verzekerde binnen de looptijd van de verzekering? Dan komt er eenmalig een bedrag vrij. Bijvoorbeeld om de hypotheek, huur of de studie van uw kinderen te kunnen blijven betalen.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat u kiest.

Overlijden

Uw erfgenamen krijgen een bedrag als u overlijdt door letsel veroorzaakt door een ongeval.

Wat is niet verzekerd?

Niet verzekerd zijn ongevallen die de verzekerde zijn overkomen:
  • Door opzet of grove schuld;
  • Door ziekte;
  • Door het plegen van of de deelneming aan een misdrijf of een poging daartoe;
  • Door gebruik van alcohol, of door geneesmiddelen, verdovende, slaap-, opwekkende of soortgelijke middelen,
    waaronder soft- en harddrugs;
  • Door deelname aan prestatie of snelheidswedstrijden, beroepssporten, vechtsporten en andere in depolisvoorwaarden genooemde gevaarlijke sporten;
  • Door molest;
  • Door een gewapend conflict, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij en terrorisme.

De volledige lijst van uitsluitingen is terug te vinden in de polisvoorwaarden.

Doelgroepbeschrijving van onze Particuliere Verzekeringen

Wilt u eenvoudig controleren of een product voor u geschikt is? Raadpleeg dan hier de doelgroep beschrijving​. Per product staat beschreven voor wie het product bedoeld is.

Verzekeringskaart

De verzekeringskaart maakt in één overzicht duidelijk waar u volgens de polisvoorwaarden wel- en niet voor verzekerd bent.

Bekijk de Ongevallen overlijdensverzekering verzekeringskaart