Zo handelen wij uw schade af

Als u schade heeft, doen wij ons best om dit zo snel mogelijk voor u op te lossen.

Stap 1: U meldt de schade

U meldt de schade bij ons (of de tegenpartij doet dit). Dit kan telefonisch via 088 0106 900 (lokaal tarief) of per e-mail naar claims@yourbenefits.nl.

In het eerste kwartaal van 2023 behandelden wij gemiddeld binnen 15 seconden een telefoongesprek. In slechts 4% van de gevallen misten wij een gesprek.

Wilt u ons helpen om snel de schade af te wikkelen? Stuur dan meteen relevante informatie mee, zoals een ondertekend schadeformulier en eventueel getuigenverklaringen, foto’s of een politierapport.

Stap 2: Wij bevestigen uw schade

U ontvangt binnen 10 dagen na uw melding een bevestiging van uw schade en een schadenummer.

Als wij nog niet alle relevante documenten van u hebben, vragen wij u om die op te sturen. Wij hebben in ieder geval een ondertekend schadeformulier nodig en eventueel een gespecificeerde herstelofferte, getuigenverklaringen, foto’s en/of een politierapport. U stuurt de documenten naar claims@yourbenefits.nl of per post naar Your Beneftis Assuradeuren B.V., Postbus 2296, 5600 CG, Eindhoven.

Stap 3: Wij beoordelen uw schade

Om te beoordelen hoe we uw schade verder afhandelen, beoordelen we uw schade. We bekijken of u voor de schade verzekerd bent, of u alle benodigde gegevens zijn aangeleverd, of er een schade-expert nodig is en of we de schade kunnen verhalen op een tegenpartij. De doorlooptijd van de beoordeling is gemiddeld 10 dagen.

Stap 4: Wij betalen de schade uit (indien verzekerd)

Is de schade verzekerd? Dan vergoeden wij de schade. Dit doen we binnen 5 dagen nadat de beoordeling is afgerond. Bent u het niet eens met de vaststelling van uw schade? Lees onderaan op deze pagina onder welke voorwaarden u ook een eigen expert kunt inschakelen.

Wij betalen u het schadebedrag binnen vijf dagen terug of keren het schadebedrag rechtstreeks uit aan de hersteller onder aftrek van het eigen risico.

Stap 5: Wij verhalen eventueel uw schade op een tegenpartij

  • Bent u Volledig Casco verzekerd en is de tegenpartij aansprakelijk? Dan betalen wij uw schade en verhalen deze op de tegenpartij.
  • Bent u WA of Beperkt Casco verzekerd en heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan geven wij u uw schademelding door aan DAS Rechtsbijstand.

Handige informatie

Bekijk hier onze reactietermijnen en het telefonische keuzemenu

Meer informatie over de schade-expert

De schade-expert bepaalt de hoogte van de schade. Ook controleert hij of het verzekerde bedrag klopt. Hij schakelt herstelbedrijven of schoonmaakbedrijven voor u in, hij kan u informeren over mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting en hij kan preventieve maatregelen met u bespreken. De schade-experts waar wij mee werken, zijn ingeschreven bij de Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Het NIVRE bevordert de deskundigheid van schade-experts.Meer informatie vindt u op www.nivre.nl. De experts die wij inschakelen houden zich aan de Gedragscode schade-expertise-organisaties. Deze kunt u nalezen op www.verzekeraars.nl.

Zelf ook een schade-expert kiezen

Wilt u naast onze schade-expert ook gebruikmaken van een eigen schade-expert? Dan kunt u zelf ook een schade-expert inschakelen. Zo iemand heet een ‘contra-expert’. Uw eigen expert benoemt met onze schade-expert vooraf een derde schade-expert. Deze derde schade-expert bepaalt wat de schade is, als uw en onze schade-expert het niet eens kunnen worden over de hoogte van de schade. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de contra-expert kosten maakt voor belangenbehartiging. Die kosten betalen wij niet behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Om onverwachte kosten achteraf te voorkomen, is het raadzaam om van tevoren te bepalen wat de contra-expert precies voor u gaat doen. Uw verzekeringsadviseur kan u hierbij helpen. Hebt u vragen over het inschakelen van een contra-expert? Neem dan gerust contact met ons op.