Wijziging doorgeven

Met onderstaande opties kunt u zelf wijzigingen aanbrengen in uw gegevens en/of bestaande verzekering(en).

Adres wijzigen

Gaat u verhuizen of bent u verhuisd? Laat het ons weten en geef uw adreswijziging online door.

Rekeningnummer wijzigen

Heeft u een nieuw bankrekeningnummer of wilt u uw bankrekeningnummer wijzigen?

Verzekering opzeggen

Wilt u uw verzekering opzeggen?

Schade melden

Heeft u schade? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door!

Autoverzekering wijzigen

Heeft u een andere auto?

Reisverzekering wijzigen

Verandert er iets in uw gerzinssamenstelling of wilt u de dekking van uw reisverzekering wijzigen?

Hebt u vragen over het coronavirus en de dekking voor uw reis- en annuleringsverzekering? Lees meer informatie op onze speciale pagina.

Veelgestelde vragen

Bekijk het volledige overzicht van veelgestelde vragen hier.

Verzekeringskaarten

Bekijk de pagina met de verzekeringskaarten van al onze dekkingen hier.

Tip of klacht? Laat het ons weten!

Wij doen er alles aan om u zo goed en snel mogelijk te helpen. En we hopen het natuurlijk niet… maar desondanks kan het gebeuren dat wij niet aan uw verwachtingen voldoen.

Wat kunnen wij beter doen?
Als u niet tevreden bent of tips voor ons heeft, horen wij dat graag van u. Zodat wij onze dienstverlening verder kunnen optimaliseren. Mail uw tips naar klantenservice@yourbenefits.nl. Alvast bedankt!

Wat als ik een klacht heb?

Klachteninstituut

Natuurlijk zullen wij er alles aan doen om u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Wanneer u echter niet tevreden bent kunt u ons daarover benaderen. Richt uw brief aan de directie, Your Benefits Assuradeuren B.V., Postbus 2296, 5600 CG EINDHOVEN. U zult binnen 5 werkdagen een bevestiging ontvangen waarin wij de vervolgprocedure uiteenzetten om uw klacht zo spoedig mogelijk naar tevredenheid af te handelen.

De procedure:

  • Zodra wij uw brief binnen hebben sturen wij u binnen twee werkdagen een bevestiging.
  • De directie zal de klacht direct intern bespreken met betrokkenen en de achtergrond van de klacht onderzoeken. Wanneer uw klacht betrekking heeft op het handelen van één of meerdere personen, en u wenst dat uw klacht niet met de perso(o)n(en) in kwestie wordt besproken, verzoeken wij u dit uitdrukkelijk te vermelden in uw klachtbrief.
  • Nadat dit gesprek heeft plaatsgevonden, wordt er contact met u opgenomen. De vervolgprocedure zal met u worden besproken.
  • Na het telefonisch onderhoud ontvangt u binnen twee dagen een brief waarin wordt bevestigd hetgeen besproken is.
  • Your Benefits Assuradeuren B.V. onderneemt zo nodig actie waardoor uw klacht wordt verholpen.
  • Een klacht wordt als afgehandeld beschouwd, wanneer u naar tevredenheid een antwoord of oplossingssystematiek heeft ontvangen. Your Benefits Assuradeuren B.V. zal naar redelijkheid en billijkheid en in lijn met de zwaarte van de klacht, alles in het werk stellen om uw klacht naar behoren te verhelpen.
  • Ons uitgangspunt is uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Hierbij mag de totale doorlooptijd na binnenkomst van uw klachtbrief de termijn van een maand in principe niet overschrijden. Als blijkt dat de klacht niet binnen deze termijn af te handelen is, wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld en worden nadere afspraken gemaakt.

Wat is een klacht

  • Een klacht is elke blijk van onvrede van een klant, ook als de klacht direct wordt opgelost.

Tevens melden wij u dat Your Benefits Assuradeuren B.V. aangesloten is bij het Klachteninstituut Financiële dienstverlening. Wanneer wij naar uw inzicht niet naar tevredenheid op uw klacht hebben gereageerd kunt u dit onafhankelijke klachteninstituut benaderen.

KIFID

Is uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld, dan kunt u als consument uw klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID). U kunt daar terecht met uw klacht over een financieel product of financiële dienst. KIFID helpt problemen op te lossen tussen consumenten en hun financiële dienstverlener en is volledig onpartijdig en onafhankelijk.

Klachteninstituut Financiële dienstverlening

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

070 – 355 2248

 

Gaat uw klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Raadpleeg dan ons Privacy Statement