Partner

Your Benefits Assuradeuren B.V. accepteert en administreert verzekeringspolissen als gevolmachtigd agent namens een aantal verzekeringsmaatschappijen. Ook de schadeafhandeling is onderdeel van deze werkzaamheden. Your Benefits Assuradeuren B.V. is lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) en voldoet mede daardoor aan de eisen van een hoge kwaliteit van dienstverlening.

Beloning Your Benefits

Geen enkele bank of verzekeraar heeft een deelname in ons bedrijf. Wij ontvangen voor onze werkzaamheden een beloning van de risicodragers in de vorm van tekencommissie. Dit is een percentage van de premie.

 

Bemiddelaars

Your Benefits Assuradeuren B.V. werkt samen met een select aantal bemiddelaars. U kunt bij Your Benefits dus niet rechtstreeks een verzekering afsluiten. De advisering rondom de producten en bij schade vindt plaats bij de met ons samenwerkende bemiddelaars. Hiervoor ontvangen zij een beloning in de vorm van provisie. Een bemiddelaar van Your Benefits Assuradeuren B.V. kan er voor kiezen om ‘Execution Only’ te werken. In dat geval krijgt u geen advies bij het afsluiten van uw verzekeringen. Dit vermeldt de bemiddelaar dan op zijn website. Your Benefits Assuradeuren B.V. heeft geen financieel belang in de aangesloten bemiddelaars. Één van de bemiddelaars waar Your Benefits B.V. een samenwerking mee heeft is Advitas. Klik op onderstaand logo voor meer informatie.

 

Rolverdeling

De rol van de bemiddelaar is om de belangen van de verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde te behartigen. Dit kan tegenstrijdig zijn aan de belangen van de verzekeraar die door het volmachtbedrijf wordt vertegenwoordigd. In dat geval volgen we een aantal specifieke stappen. Lees hier meer over deze stappen.